Rehabavdelningen behövde ett sätt att få bukt med långtidssjukskrivningarna. Personalen startade en arbetsgrupp som enades om att man ville prova på det så kallade 3-3-systemet. Förhoppningen var att detta skulle ge personalen tillräcklig återhämtning för att orka med det ofta mycket hårda arbetet på rehabavdelningen. Men landstinget avslog deras ansökan.

Undersköterskan Marita Melberg är mycket besviken över att hon och hennes kollegor inte får jobba enligt 3-3-systemet.

— Hela avdelningen är överens om att prova på 3-3-systemet. Då känns det konstigt att vi inte får vara med och bestämma, säger hon besviket.

Gunnar Blomqvist, personalchef för hälso- och sjukvård i Värmlands landsting säger att man vill vänta och se vad 3-3-systemet får för effekter på ekonomin innan man låter rehabavdelningen prova det.
– Vi vill vänta och se vad 3-3-systemet har för långsiktig effekt på sjukskrivningarna. De projekt som hittills har startat har inte pågått tillräckligt länge för att dra några slutsatser, säger han.

Han anser också att 3-3-systemet går stick i stäv med Landstingets mål att ge anställda flexibilitet och frihet.

— Att använda sig av 3-3-systemet minskar anställdas möjligheter att själva välja när de vill jobba. Men vi kommer att följa upp de försök som redan gjorts i kommunen och landet. Slår de ut väl kan vi tänka oss att fler arbetsplatser får prova på 3-3-systemet, konstaterar Gunnar Blomqvist.

Men Marita Melberg och hennes kollegor tänker fortsätta kämpa.

— Vi ger oss inte. Nu ska arbetsgruppen sätta sig ner och diskutera vad nästa steg blir.