De kan förgylla de boendes vardag med det lilla extra, säger undersköterskan Camilla Johansson.

Kommunerna Täby, Danderyd, Lidingö, Österåker samt Vallentuna har gemensamt ordnat seminarier, informationsträffar och studiebesök om volontärer i äldreomsorgen. Under hösten har kommunerna annonserat efter frivilliga i lokalpress och på sina hemsidor.

När det nu drar i gång kommer tre frivilliga att dyka upp på avtalad tid på Korallen med jämna mellanrum. Sen ska projektet utvärderas.

— Jag har mycket att ge. Och jag har tid för jag är sjukpensionär, berättar en av de tre volontärerna Yvonne Rådberg.

Kalle Lindgren har fungerat som en slags volontär på Korallen under en tid. Han har sin fru där, men finns till hands för alla de andra också, när det behövs.

— Jag har ibland gått ut med någon. När det inte finns någon personal som kan göra det, så får vi ställa upp, säger han.

Volontärernas insatser får absolut inte handla om vårdarbete. I övrigt finns ingen direkt arbetsbeskrivning. Personalen ger några exempel på vad det kan röra sig om; sitta och läsa tillsammans, ta ett parti schack, rulla håret, ta en promenad etc.

— Visst hade vi önskat att vi hade haft tid att göra sådant själva med de boende, för det är viktigt för dem. Men den tiden har vi inte, säger Sara Vincent, undersköterska och Kommunals arbetsplatsombud.

Det är här någonstans det bränner till i undertexten i samtalen med de berörda. Man kan se det från olika håll.

Det positiva perspektivet: Det här får personalen att må bättre. De slipper det dåliga samvetet för att de inte hinner med det där ”lilla extra”. Det blir roligare att gå till jobbet när man ser att de boende mår bättre.

De gamla får möjlighet till sociala kontakter utanför institutionen. Och vården knyter till sig människor som längtar efter en meningsfull uppgift.

”Alla är vinnare” som de fem kommunerna satt som rubrik på ett av sina volontärseminarier.

Volontärerna tassar inte in på personalens mark. De ska ju som sagt inte utföra några som helst vårdinsatser.

”Volontärerna ska fungera som vikarierande anhöriga”, som Kerstin Göthlin, frivilligsamordnare i Danderyd uttrycker det.

Ett annat perspektiv: Tre volontärer på Korallen får knappast några konsekvenser på personalbemanning och ekonomi. Men vad händer om den här verksamheten utvecklas?

En av de politiker som engagerat sig mest i projektet är Lena Cronwall-Morén, moderat och socialnämndens ordförande i Täby. Hon säger att ”man ska inte sticka under stol med att det här får ekonomiska konsekvenser”. Vad menar hon?

— Jag tror att det blir svårt i framtiden att få råd med att ersätta varje timmes arbetsinsats med timlön.

Jag ber henne utveckla ytterligare.

— Det kan aldrig minska personalkostnaderna men personalkostnaderna kan få en något lägre utvecklingstakt. Med volontärverksamhet kan man behålla den goda kvaliteten utan att det kräver mer resurser.

Sara Vincent på Korallen har också snuddat vid tanken.

— Det kan finnas en risk att de slimmar organisationen ännu mer när vi har volontärer.

De som jobbar på Korallen är i huvudsak positiva och ser de frivilliga som en välkommen resurs. Sant är också att Korallen, liksom många äldreboenden, har svårt att få ekonomin att gå ihop. Under hösten måste det sparas på något sätt. Det finns inget förslag om att skära ner på personalen, försäkrar verksamhetschefen Mari-Ann Hansson. Å andra sidan har Korallen en ”överanställning”, förklarar hon. Antalet årsarbetare är för högt.

— Vi behöver komma tillbaks till det antal anställda som vi kan ha, säger Mari-Ann Hansson.

Volontärer i vården är egentligen inget nytt. Röda Korset, pensionärsorganisationer, kyrkan och olika typer av väntjänster har länge figurerat i vården. Mer nytt är att söka sig utanför den traditionella frivillig-sektorn och få andra än föreningsmänniskor att engagera sig, som Vallentuna och de andra kommunerna har gjort.

Politikerna och tjänstemännen på förvaltningarna har hämtat mycket av inspirationen från Kanada och USA, där volontärsektorn är oerhört mycket mer utbyggd.

Ingen tror väl egentligen att det kommer att bli lika stort i Sverige. Men det kommer förmodligen att växa ytterligare. Och det stora behovet finns i hemtjänsten, konstaterar Kerstin Göthlin under seminariet ”Alla är vinnare”.

— I det här systemet där allt fler förväntas klara sig själva hemma så kommer volontärverksamhet i hemmen att komma. Där är behoven så mycket större.