Det är ett brott mot medbestämmandelagen, MBL, säger andre förbundsordsförande Lars-Åke Almqvist.

— Arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet gentemot facket. Har arbetsgivaren inte förhandlat innan man drar i gång detta har man inte följt MBL, säger han.

Information har gått ut till personalen vid en arbetsplatsträff, inklusive arbetsplatsombudet Sara Vincent, men beslutet var redan fattat.

Ingrid Karlsson är ordförande i Kommunals sektion.

— Vi har inte hört någonting om det här. Det togs inte upp på det senaste samverkansmötet, säger hon.

Därmed kan arbetsgivaren också ha brutit mot samverkansavtalet.

Ur facklig synvinkel finns det flera frågetecken inför en volontärverksamhet, tycker Ingrid Karlsson.

— Volontärerna ska då bara komma hit och göra det man kallar för guldkanten. Men det borde finnas tid för personalen att göra de här sakerna. När jag själv började i vården på 80-talet då hade man tid med detta.

Det är inte volontärerna i sig hon vänder sig emot. Men i första hand måste arbetsgivaren se till att fylla ut med personal så att även de anställda hinner med promenader och annat socialt med de gamla, påpekar Ingrid Karlsson.

Men det skulle väl kräva oändligt mycket mer resurser? Är det realistiskt?

— Ja men de har ju skurit för mycket. Nu måste de ta in volontärer för att hinna med.

Vallentuna-sektionen har startat ett projekt för att få tillbaka sjukskrivna personer i arbetet. De göromål som nu volontärerna utför skulle kunna vara lämpliga arbetsuppgifter i rehab-syfte, tycker Ingrid Karlsson.

Kommunal bör ställa sig positivt till frivilliginsatser, anser Lars-Åke Almqvist. Men det måste bedömas från fall till fall. Det väsentliga är vad det är tänkt att volontärerna ska göra.

— Så länge de frivilliga gör sådant som i egentlig bemärkelse inte ersätter sådant som samhället ska stå för så tycker jag att vi ska bejaka det. Frivilliginsatserna ska vara ett komplement, säger Lars-Åke Almqvist.