Kommunalarbetaren har tagit del av förundersökningsprotollet som ligger till grund för åtalet mot husmor i Tierps centralkök.

Där framgår att bristerna var många, både ifråga om lokalen, utrustningen, ansvaret och utbildningen.

Lämpligt utrymme ör nedkylning av den färdiga soppan saknades.

Rätt typ av temperaturmätare saknades. Trots påpekanden från personalen ansågs den rätta modellen vara för dyr att köpa in.

Ett år före händelserna i köket inspekterades också köket av kommunens miljökontor. Allvarliga hygieniska brister konstaterades. Enligt vad Kommunalarbetaren erfar åtgärdades dessa inte. Här är några exempel:

Obehandlat, svårrengörbart trä förekom i köket. Det får inte förekomma i en livsmedelslokal.

Dörr saknades till renseriet där potatis och rotfrukter med jord på behandlades. Sådant utrymme ska vara avskilt från övriga köksutrymmen.

Dörr mot potatisförrådet var trasig och fuktskadad.

Trasigt golv under dörrfodret mot köttkylen. Där går det inte att hålla rent.

Gamla arbetsbänkar, svåra att göra rena.

Samtliga punkter skulle vara åtgärdade en och en halv månad senare. Enligt ansvarig chef på kontoret som Kommunalarbetaren talat med skedde inte detta.

Nu, i oktober pågår ombyggnad av hela det trånga och omoderna köket.

Husmor saknade också formell utbildning i livsmedelshygien. Arbetsgivaren är enligt livsmedelsförordningen skyldig se till att sådan finns hos ansvarig.

Centralköket började leverera mat även till äldreomsorgen 1996. Tierps bygg- och miljökontor har inte funnit några handlingar som styrker en godkännande för detta.

Det ska finnas kapacitet för kontrollerad och säker avsvalning av maten. Detta saknades.

Kökets egenkontrollprogram har inte reviderats sedan 1993 trots att matproduktionen kraftigt utökades 1996.

Trots dessa allvarliga brister ställs husmor, som är medlem av Kommunal, till svars för brott mot livsmedelslagen paragraf 8, om felaktig avkylning och temperaturmätning.

— Vi borde över huvud taget inte lagat någon mat i det köket som är alldeles för trångt och saknar nödvändiga utrymmen och utrustning, säger husmor till Kommunalarbetaren.

— Vi har varit alldeles för snälla. Jag anställdes som husmor strax innan händelserna men har aldrig fått skriva på något anställningsbevis eller fått veta vad jag har för ansvar.

Tingsrättsförhandlingarna mot husmor i Tierp sker den 15 oktober. Försvaret sköts av Henric Ask på LO-TCO Rättsskydd.

— Det finns grava anmärkningar att rikta mot Tierps kommun, säger han. Det saknades rutiner och organisation. Att åtala husmor är bara ett sätt att hitta en syndabock.