Det är inte ovanligt att man kan få problem med träd, som planterats för nära husgrunder. Trädrötter har en fantastisk förmåga att leta sig fram till områden med fukt och man kan lätt få problem med att dräneringsrör täpps igen av rötter. Har man sedan otur kan detta resultera i fuktskador och problem med husgrunden. Men det är svårt för mig att säga om ni ska göra si eller så utan att ha varit på plats.

Kanske går det att flytta på träden, om det behövs. Annars får man antingen gräva upp stubbarna eller ta död på dem med Ecopluggar. Det är små ampuller med gift, (Roundup) som man stoppar in i stubben och de finns att köpa i trädgårdsbutiken.

Hoppas allt går bra!