Sedan år 2000 har antalet anställda inom vård och omsorg ökat med 6.600 personer. Men räknar men bort ledigheter och sjukskrivningar blir ökningen bara 3.800 personer.

Kraftiga satsningar behövs nu för att äldrevården ska få den kunniga personal som behövs. Men omvårdnadsprogrammet lockar inte de unga. Programmet kan ta 4.200 elever men cirka 900 platser står tomma.

På högskolenivå är problemet det motsatta. Det går nästan tre sökande på varje plats till sjuksköterskeutbildningen.

Samtidigt räknar Kommunförbundet med att 180.000 årsarbetare, varav 152.000 vårdbiträden och undersköterskor, behövs fram till 2010.

— Vi ser allvarligt på läget. Debatten om äldrevården är viktig. Även det positiva med att arbeta med äldre måste fram. Vi måste rekommendera våra ungdomar att gå denna utbildning, säger Iréne Lindström på Kommunförbundet.

Ett annat sätt är att få vuxna att byta bana. Kommunförbundet och Kommunal har föreslagit en vuxenutbildning där man studerar på halvtid och arbetar i äldrevården på halvtid. Men denna lösning kräver ett nytt studiemedelssystem. Och det problemet är ännu inte löst.

92 procent av de äldre bor kvar i sitt eget hem. Viktigare än att bygga fler särskilda boenden är att se till att såväl de bostäder som finns som nybyggen är anpassade för äldres behov, menar Kommunförbundet.

Tekniska satsningar kan göra det lättare för gamla att klara sig själva, samtidigt som de gör jobbet roligare för de anställda. Margareta Spjuth tar teknik där hemvårdaren kan koppla upp sig till läkaren som exempel.

— Glädjen i att klara sig själv kan betyda mycket. Där kan tekniken vara till stor hjälp, säger hon.