Sverige består av människor med rötter i Eritrea och Chile, lika väl som i Värmland och Västerbotten och det vi har gemensamt är att vi formar det samhälle vi har här och nu.

Men ett sammanhållet samhälle kräver också ett gemensamt språk. Att de som invandrar hit så snabbt som möjligt lär sig svenska är inte viktigt bara för deras egen skull utan också för deras barn som växer upp här. Det går snabbare för barn att lära sig ett nytt språk än för vuxna. Det gör att de vuxna blir beroende av att barnen kan tolka åt dem. Vad få tänker på är att det inte är bra för föräldraauktoriteten, att föräldrarna är beroende av barnen vid t ex läkarbesök, kontakter med hyresvärden eller i dialogen med barnens lärare. Hur ska föräldrar med någon pondus kunna säga till barnen vad som är rätt och fel att göra ute i den stora världen när de redan har fått allting de vet om det här samhället förklarat för sig av barnen?

Det är också en tung börda för barnen att bära att tvingas sätta sig in i alla föräldrarnas problem. För att inte barnen ska behöva oroa sig i onödan undviker ofta föräldrar att berätta om sina sjukdomar. Den omtanken kan inte föräldrar som använder sina barn som tolk visa sina barn.

Att ha ett gemensamt språk är också viktigt i kontakten med grannar och i andra vardagliga situationer. Konflikter uppstår alltid mellan barn och en viktig del av barns uppfostran är att lära dem hantera sina konflikter. Men om föräldrarna som ska lära dem det inte talar samma språk, händer det lätt att de vuxna dras in i och förstorar konflikten i stället för att lösa den.

En annan anledning till att det är så viktigt att alla lär sig bra svenska är att det endast så man kan bli delaktig fullt ut i vår demokrati. De beslut som fattas i demokratin t ex de lagar som skrivs måste accepteras av alla oavsett kulturell bakgrund. Lagarna är inte skrivna för någon särskild religion eller kultur och bryter man mot någon lag så kan man inte hänvisa till kulturella skillnader. Målet för den socialdemokratiska integrationspolitiken är att invandrare ska kunna delta i arbetslivet och det politiska och sociala livet på samma villkor som infödda svenskar. Ett integrerat samhälle betyder att alla människor behandlas lika oavsett ursprung och bakgrund samt har arbete, känner trygghet, delaktighet och ansvar. I ett integrerat samhälle behöver inte alla människor leva på samma sätt, vara klädda likadant eller lyssna på samma musik. Sin kultur väljer var och en själv.

Sjuksköterska och socialdemokrat.
Nalin Pekgul sitter i socialdemokraternas partistyrelse.

Kommunalarbetaren nr 16 2002