Kommunalarnas aktiviteter anspelar på stadens 750-års jubileum. Under
namnet ”Mälardrottningens slavar ” ville de med demonstrationen imåndags stödja sina förhandlingsansvariga under löneförhandlingarna i stadsdelsnämnderna.

Bakom aktiviteterna står kommunals sektioner i innerstaden med stöd av avdelningen i länet.

Kravet är 7:50 mer i timmen, det vill säga 1100-1200 kronor mer i månaden.
Dessutom kräver ”Mälardrottningens slavar ” att ingen av dem ska tjäna mindre än 14 500 kronor i månaden.

När finansborgarrådet Carl Cederschiöld vid demonstrationen tog emot de fyra tusen namnunderskrifterna sa han att det var bättre att sänka skatten än att höja lönen.

Kommunalaren och sektionsordföranden Lena Ezelius protesterade, han tjänar 80 000 kronor i månaden och det finns kommunalare som bara tjänar 12 000 kronor. Hon tyckte att
det var lätt för honom att då nöja sig med skattesänkning.

– Men jag betalar ju fyra gånger mer i skatt än vad ni gör, försvarade han sig.

Några löften om mer pengar fick inte kommunalarna. Istället väntas några av stadsdelsnämnderna inom kort att lämna slutbud som inte ger mer än de
cirka 3.7 procent, varav minst 250 till var och en, som avtalet ger rätt till.

Inbjudna som talare vid demonstrationen var socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Annika Billström, vänsterpartiets facklige
sekreterare Lisa Rasmussen som är kommunalare samt LO:s utredaren Ingemar Göransson.

Annika Billström kritiserade de borgerligas brist på personalpolitik och lovade bättring för stadens räkning om socialdemokraterna vinner valet. Lisa Rasmussen nämnde sitt partis krav på extra miljarder till stat, kommuner och landsting för att höja kvinnolönerna.

Ingemar Göransson varnade dock för att sätta sin lit till politikernas löften. Han menar att det är facket och inga andra som kan tvinga fram höjda löner. Vänd därför inte facket ryggen, manade Ingemar Göransson.

Men Lena Ezelius tycker att det är bra att politiker diskuterar extra pengar till höjda löner. Hon säger att höjda kvinnolöner är en
jämställdhetsfråga som kräver politikernas stöd.

– För vi nöjer oss inte med Kommunals usla avtal. Men för att vi ska få mer, och få politikerna att lyssna, krävs det att fler av våra 20 000 medlemmar i våra innerstadssektioner är med och protesterar, säger hon lite besviken
över uppslutningen vid demonstrationen.