Det blir allt vanligare att människor tecknar privata sjukvårdsförsäkringar hos försäkringsbolagen.

Vård som betalas med offentliga medel ska inte bli en plattform för de privata försäkringsbolagen, skriver Lars Engqvist i en debattartikel i DN och kräver klara regler.

Han vill bevara allemansrätten inom vården.

Vi måste inte acceptera långa väntetider eller ge upp tankarna om en sjukvård för alla. Arbeta i stället för att hela vårdkedjan ska fungera, tycker Lars Engqvist. Målet är att det ska vara noll väntetid för att komma i kontakt med vårdcentralen, man ska få träffa en läkare inom sju dagar och erbjudas behandling inom 90 dagar. Sjukvården ska få ökade resurser för att rekrytera mer personal och ge personalen bättre villkor.

Lars-Åke Almqvist håller med om att den vård som finansernas med offentliga medel, vare sig den sker på allmänna eller privata sjukhus, aldrig får leda till att några får gå före i kön.

Regeringen tänker också förslå att stopplagen förlängs. Stopplagen innebär att sjukhusen inte får säljas ut till privata vinstintressen. Det vill Lars-Åke Almqvist i nuläget inte kommentera . Kommunal har nyss avslutat ett rådslag kring rapporten Solidaritet och valfrihet i välfärden . Han vill avvakta tills allt arbete med rapporten är klart.

I rådslaget har 79 procent av deltagarna förklarat att det är avgörande, viktigt eller mycket viktigt att Kommunal ska satsa på att alla välfärdstjänster ska drivas i offentlig regi. 41 procent tar avstånd från vinstintresse medan 36 procent anser att privata företag måste få gå med vinst.