Vare sig vi vill det eller ej så påverkar arkitekturen oss. Därför bör vi också skaffa kunskap för att själva påverka vår livsmiljö. Boken ”Vardagens arkitektur” av Jöran Lindvall och Ann-Kristin Nyman vill hjälpa oss med det.

Här får lekmannen lära sig beslutsprocessen när ett hus kommer till, vilka lagar som gäller och hur man kan få ett ord med i laget.
Boken innehåller också historik om arkitektonisk form, industrialism och samhällsbyggnad. Den är rikt illustrerad med färgbilder på nutida och gammal bebyggelse och med ritningar på olika planlösningar.
(Bäckströms)