Med det menar han att lasarettet, som bolag, får anpassa sig efter sina intäkter. Bolaget kan inte ta på sig en lönekostnad som det inte får inkomst för.

— Med större intäkter kan det på sikt vara mer lönande att vara anställd här än inom kommuner och landsting.

Stefan Sallerfors tycker att det nya avtalet fungerat förvånansvärt bra och vill att Kommunal ska visa konkreta exempel på någon som velat ha heltid och inte fått det.
Enligt Lars Peter Werner, som tillhör VD-staben på lasarettet, finns det klara siffror på att antalet heltider ökat totalt.

År 2000 var bara 68 procent (1687 medarbetare) anställda på heltid. 2001 var det 73 (1 872 medarbetare).

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 91,8 procent.

Lars Peter Werner tycker att det är viktigt att komma ihåg att avtalet bara har funnits sedan första april förra året och ska utvärderas tillsammans med de fackliga organisationerna. Likadant med resultat- och lönesamtalen.

Arbetsgivaren tycker ändå att undersköterskorna har en bra löneutveckling. Den överensstämmer med omvärldens. Det visar en förhandling som Kommunal nyligen haft inom affärsområdet planerade operationer.

Den genomsnittliga löneökningen är 200 kronor, enligt Kommunal, vilket är en reallöneminskning.

Kommunal anser också att lönespannet är för litet, det skiljer bara 700 kronor mellan en nyanställd och erfaren undersköterska.
Lars Peter Werner säger:

— Vi började utbilda cheferna i oktober och är medvetna om att resultat- och utvecklingssamtal fungerar bra på vissa håll och mindre bra på andra. De flesta har ju kommit överens.

Helsingborgs lasarett är det första landstingsägda sjukhuset som har ett serviceavtal med Privatvården, numera Vårdföretagarna inom Svenskt Näringsliv.
Avtalet innehåller möjligheter att byta semester mot lön eller pensionssparande. Några har valt att byta in det mot lön. Däremot har intresset varit svalt för pensionssparande.
— Kompetensutveckling för medarbetarna har det satsats oerhört mycket på. Det rör sig om cirka hundra miljoner kronor.

Dessutom finns ett friskvårdsprogram med 22 olika aktiviteter, säger Lars Peter Werner.

Fotnot: I det landstingsägda bolaget är lönerna hemliga. Det är känt att VD Stefan Sallerfors hade en begynnelselön på 80 000 kronor i månaden. I årsberättelsen för 2001 redovisas lön för VD och styrelse tillsammans. Den är 2, 5 miljoner år 2001, en ökning med över 50 procent sedan föregående år.