Vad gör du i morgon? Tänker du på framtiden? Vad det ska bliva av den.

Att du måste studera för att lära mera.

Helst en titel du ska ha och ett välavlönat jobb.

Uppe på toppen är bäst att va, där finns alltid en fallskärm att ta.

Då landar du mjukt bry dig inte om att andra tycker det är ”sjukt”.

Du då tryggat din framtid har visst är det väl så det ska va`éller hur?