Förra året slöts ett lokalt tvärfackligt avtal med Helsingsborgs lasarett. Lasarettet är sedan år 2000 ett landstingsägtbolag.

  Såväl de fackliga organisationerna som arbetsgivarna var mycket positiva och talade om ett avtal fullt av nytänkande där de anställda skulle välja sina arbetstider och lönen göras upp i samförstånd.  

Rätt till heltid skrevs in i avtalet.

  Avtalet utgår inte från några centrala löneprocent. De anställda kommer överens med sin chef om lönen utan att facket behöver vara inblandat. De ska i lönesamtalen komma fram till att de fått rätt lön i förhållande till sin kompetens och insats. Endast då det inte alls går att komma överens vänder de sig till facket. De kan också, om de vill, ha en facklig representant med sig vid lönesamtalet.

Men nu berättar anställda på lasarettet hur de bara ställts inför fakta.

Antingen får de acceptera den lön som deras närmaste chef sätter eller överklaga till högsta chefen, vilket inte heller hjälpt. Något samtal har det inte varit fråga om, ingen motivering utom att det inte finns mer pengar att fördela.
Ingrid Henriksson, Karin Lindén och Janet Johansson på förlossningsavdelningen är tre av 18 undersköterskor som inte skrivit på sitt löneavtal.

Ingrid Henriksson erbjuds 250 kronor i löneförhöjning. Ett lönelyft från 16 700 till 16 950 kronor. Efter 36 år i vården.

De flesta av undersköterskorna har fått 250 eller 300 kronor. Någon har fått 450 kronor.
I cafeterian hittar vi Claritha Skoogh med en lön på 13 700 kronor.

— 300 kronor mer, det är inte något att jubla över, säger hon.

På ortopedmottagningen har inte heller Ann-Christin Stridh skrivit på att hon accepterar sin lön. Att jobba mer än 25 år och få 200-250 kronor mer går hon inte med på. Hon menar att undersköterskorna dessutom missgynnas genom att de pengar som finns att fördela går till såväl undersköterskor som sjuksköterskorna. Utvecklingssamtal — nej dit har vi inte kommit än, säger hon. Inte heller med att bestämma kriterier för lönerna.

Däremot fick just hennes avdelning en vinstbonus förra året, därför att väntetiderna blev kortare. Bonusen var en engångssumma, 1 000 kronor för den som arbetar heltid.

I köket har löneökningen varit mellan 200 och 800 kronor. De flesta har fått 250 till 300 kronor. Bandledaren Lotta Nilsson fick 500 kronor efter idogt tjatande. Men hon tycker det är fel att man ska gå in och tala om för chefen hur bra man är:

— Folk i köket är bra att jobba med sina händer snarare än prata för sig. En del har mått väldigt dåligt.

Men det finns också positiva exempel. Undersköterskan Karin Nilsson på en medicinavdelning berättar att hon haft ett bra resultat- och utvecklingssamtal. Chefen, Gudrun Sonesson, föreslog henne en löneökning på 600 kronor.

Karin Nilsson har dessutom fått en betald utbildning i vård och omsorg samt etik vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Men hon tror också att Gudrun Sonesson är en av de få chefer som lagt ner energi på att det ska fungera.

Gudrun Sonesson tycker det är viktigt att medarbetarna känner sig bekräftade och sedda.

Varje medarbetare bedöms på betygsskala från ett till fem.

Tre är normalpresterande.

— Jag utgår från tre, ingen är fullgod en femma. Sedan diskuterar jag med var och en om var hon tycker, om det rör sig om en medelgod trea eller snarare fyra. Var och en får reda på varför jag föreslår den här lönen.

— Det finns tyvärr ett tak, inför 2002 hade jag önskat att det fanns litet mer pengar att fördela för att höja nivån på lönerna, säger hon.

Av Kommunals 650 medlemmar inom bolaget har 37 vägrat skriva på att de accepterar lönen. Vad de andra har fått har facket ingen aning om. Först då allt är klart får facket reda på hur löneutvecklingen varit för Kommunals medlemmar. Sektionen befarar att många bara tackat ja och skrivit på, fastän det rör sig om låga belopp.

På Helsingborgs lasarett är alla löner hemliga.

Något som SKTF, Kommunaltjänstemannaförbundet, överklagat. I våras fastslog kammarrätten i en dom att Helsingborgs lasarett inte behöver lämna ut dessa uppgifter på grund av att det skulle missgynna konkurrensen.

Det ärendet ska nu avgöras i regeringsrätten.