Det säger Kommunals ombudsman, Hans-Olle Andersson, som var med och slöt avtalet i Helsingborg.

Det var absolut inte så här Hans-Olle Andersson trodde det skulle bli.

Nu höjer han ett varningens finger till andra som är på väg att träffa liknande avtal.

— Vi litade på arbetsgivaren och att det här avtalet skulle leda till bättre löneutveckling, säger han. Det finns medlemmar i Kommunal som bara fått 0-1,5 procents löneökning. Det närmar sig lönedumping.

Inom kommuner och landsting är löneutrymmet 3, 7 procent.

Han säger att arbetsgivaren faktiskt är bunden av ett avtal och inte hur mycket pengar det finns i kassan eller inte.

Det är en bitter och förgrymmad Hans-Olle Andersson som Kommunalarbetaren möter på Kommunals avdelning i Lund.

— Vi gick med på att pröva den här modellen men nu litar vi inte längre på de personer som arbetar med personalfrågor. Ingen vågar göra något utan att det förankrats i VD-staben, hos Stefan Sallerfors.

Lasarettet är
— Lönesättningen avgörs i ledningsgruppen, där cheferna för varje affärsområde sitter. Om det är så centralstyrt är det här avtalet totalt misslyckat, säger Hans-Olle Andersson.

Han befarar också, efter att ha haft kontakt med personal på lasarettet, att de största lönepåslagen går till sjuksköterskor och läkare.

Socialdemokraterna
Men Hans-Olle Andersson vill ha bolaget kvar. Trots all sin kritik.

— Ägarformen har inte någon betydelse. Det viktiga är att det blir bra för våra medlemmar och att de får arbetsro, tycker han.