Förbudslagen mot diskriminering av deltidsanställda och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, som troligen träder i kraft den 1 juli, strider mot de flesta av de privata avtalen.

— Undantag finns mer eller mindre i alla privata avtal, säger Kommunals ombudsman Annica Jansson.

I sommar anpassas svensk lagstiftning till de EU-direktiv som förbjuder diskriminering av visstids- och korttidsanställda, det vill säga vikarier. Riksdagen har ännu inte tagit beslut om den nya lagen men den har stöd av en politisk majoritet och riksdagsbehandlingen blir förmodligen bara en formalitet.

I det centrala avtalet med kommuner och landsting togs alla undantag som är diskriminerande bort i den senaste avtalsrörelsen. Men i de privata avtalen lever undantagen kvar. Därmed blir många av Kommunals privata löneavtal lagstridiga.

I avtalet med de flesta privata äldreboendens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna (före detta Privatvårdens Arbetsgivarförbund) undantas exempelvis de som vikarierat kortare tid än sex månader från lönerevision. Visserligen fick Kommunal senast in en skrivning som gör det möjligt även för korttidsvikarier att få lönehöjningar men det är snarare undantaget som är huvudregeln i avtalet.

— Vi får sätta oss ner och teckna nya löneavtal, säger Annica Jansson.

I kollektivavtalen med Vårdföretagarna och Almega finns också diskriminerande inslag som handlar om sjuklönen. Omkring 50.000 medlemmar berörs.

Orsaken är att sjuklönen i de här avtalen är kopplad till avtalspensionen. Och det pensionsavtal som dessa medlemmar omfattas av är ITP, samma som gäller tjänstemännen. I avtalet sägs att de som inte jobbat ett år endast får betald sjuklön från den 15:e till den 45:e kalenderdagen. Medan de som har längre anställningstid har sjuklön till den 90:e kalenderdagen.

Ända sen början av 90-talet har tjänstemännens förhandlingsorganisation PTK och arbetsgivarna förhandlat om ett nytt pensionsavtal utan att lyckas. För en kort tid sedan avgick PTK:s ordförande Holger Eriksson på grund av de misslyckade förhandlingarna. Nu är det sagt att förhandlingarna ska börja om från början. Det gör det högst osäkert om ett nytt avtal hinner bli klart innan den nya lagen träder i kraft.

Vad händer då?

— Vi får se först hur den nya lagstiftningen ser ut. Det är för tidigt att svara på, säger Vårdföretagarnas förbundsdirektör Ari Kirvesniemi.

När lagen har trätt i kraft blir det Arbetsdomstolen som avgör tvister om diskriminering. Arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldiga gentemot dem som diskrimineras.