Det var en annan anställd som uppmärksammade kvinnans beteende genom en Lex Sarah-anmälan. Kommunen motiverar uppsägningen med att hon bemött boende ”på ett sätt som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.”

Facket tycker dock inte att det som arbetsgivaren hittills presenterat visar att det finns grund för avsked. Kommunal har begärt förhandlingar med kommunen om saken.

— Vi har en annan åsikt än arbetsgivaren, det finns andra människor som stöttar den, säger ombudsman Inger Strömblad.

Hon menar också att ”det har inte varit en bra situation när det gäller arbetsledarskapet” på äldreboendet.