Vårdbiträdena avstängdes från arbetet tills händelsen hade utretts av två utomstående konsulter. Nu är deras rapport klar. Konsulterna säger att övergreppen var grova och att vårdbiträdena knappast kan fortsätta att arbeta vid Hemgården.

De menar att de forna arbetskamraterna är allt för bittra över att övergreppen förstört förtroendet för äldreomsorgen. Omplacering anses inte heller vara ett möjligt alternativ.

Konsulterna efterlyser bättre personalvård, bättre handledning och mer personal för att övergrepp mot äldre lättare ska förhindras i framtiden.