Få kommuner och landsting har släppt till större löneökningar än vad de absolut måste, och där det skett rör det sig om blygsamma summor. Det visar Kommunalarbetarens enkät som besvarats av 320 sektionsordförande — det är två av tre.

Bör centrala löneavtalet sägas upp i förtid, och därmed bara bli 2-årigt?

Ja, absolut 27%

Ja, jag lutar åt det hållet 41%

Vet ej 18%

Nej, jag lutar inte åt det hållet 13%

Nej, absolut inte 2%

Kommunals mål, att yrkesgrupper för vilka det krävs gymnasial utbildning ska komma upp till verkstadsarbetarnas lönenivå, är därmed fortfarande mycket, mycket avlägset.

Tre av fyra ordföranden rapporterar att de i sina lokala löneförhandlingar i stort sett bara fick ut vad det centrala avtalet garanterar.

De tre procent som fick ut mest fick bara mellan 1 och 1,3 procent extra — runt 100-150 kronor mer per medlem.

Eventuella förhoppningar om att individuell lönesättning skulle få arbetsgivarna att bli mer tillmötesgående har inte heller slagit in.

I höstas kartlade vi var man 2001 använde individuell lönesättning år 2001. Vår undersökning visar nu att även där går arbetsgivaren i tre av fyra fall inte med på mer än vad de måste enligt centrala löneavtalet.

I kommunerna som höjde mest, Tanum, Borlänge, Karlsborg, Flen, Älvkarleby och Gnosjö, var det inte individuella löner som gällde förra året. Oftast var modellen istället lika stora lönehöjningar för alla.

Även i årets lönerörelse ställer de flesta sektioner krav på mer än vad det centrala avtalet ger. Dock långt ifrån alla. Att kommunen går ekonomiskt back underlättar ju inte. Siw Hjalmar på Kommunal i Älvdalen berättar att kommunen är ett fall för ”Kommunakuten”

— Det finns risk för uppsägningar. Alla här har låga löner. Vi försöker få fram gemensamma lönekriterier, men jag tror inte de ger högre lön bara mer osämja.

Många berättar om att det är kalla handen från arbetsgivarsidan som gäller.

Lena Ezelius, stadsdelen Enskede/Årsta i Stockholm, säger att de haft ”lönerådslag” med politiker, tjänstemän och medlemmar:

— Vi kräver en ordentlig höjning och alla tyckte att våra krav var rimliga. Men arbetsgivaren säger bestämt nej utifrån stränga riktlinjer från finansborgarrådet.

På en del håll som exempelvis på Blekingesjukhuset har man gjort upp för 2001 och 2002 samtidigt. På det sjukhuset fick Kommunal ut sammanlagt 9 procent, vilket är bland de högre påslagen.

Marianne Giheden samordnar förhandlingarna inom Malmö kommun:

— Vårt bud är att potten ska räknas på 1 000 kronor per anställd, samt att yrken med gymnasiala krav skall beaktas därutöver.

Fackets krav på 1 000 kronor extra till de här yrkesgrupperna i Västra Götalandsregionen har vi skrivit om tidigare. De tillhör de mer tuffa lönekraven. Men även på andra håll inom vården finns tuffa krav.

— Vi har krävt att de som arbetar i vården skall ha löneökningar på cirka 2 000 kronor, säger Conny Rapp på Länssjukhuset i Jönköping.
— Cirka 1 500 kronor generellt, säger Rolf Jonsson på Eksjö lasarett.

Kommunal slöt förra året ett treårsavtal för 2001-2003. Men om man vill kan man säga upp det i höst, så att det blir nya centrala förhandlingar för 2003. Förhandlingar som i motsats till lokala förhandlingar inte förs under fredsplikt.

Vi frågade sektionsordförandena om de utifrån hittillsvarande erfarenheter tycker att avtalet ska sägas upp. Två av tre svarade ”ja, absolut” eller ”ja, det lutar åt det hållet”. Antalet som svarar Nej är betydligt färre. Ja-sägarna är fyra gånger fler.

Vilka säger då ja eller nej? Det är svårt att hitta något mönster. Opinionen för att riva upp avtalet finns runt om i landet. Den finns både inom kommuner och landsting. Från Ystad i söder till Gällivare i norr. Här finns sektioner som både fått ut lite extra 2001 och sådana som inte fick ett öre.

Kommunals avtalsombudsman Håkan Pettersson vill se vad som händer i år innan han vill uttala något om avtalet bör sägas upp eller inte. I höst ska facket på regionala avtalskonferenser diskutera frågan med sektionsordförandena.

— Så jag har idag inga speciella kommentarer, säger han. 

Fick ni 2001 lokalt ut mer än vad det centrala avtalet garanterar?

(kronor i mån/heltid)

76% 0-30 kr

10% 35-75 kr

4% 80-135 kr

3% 140-200 kr

8% Vissa grupper