Hungriga barn i dåligt ventilerade klassrum och äckliga toaletter.

En verklighet som är osynlig i skolkatalogen.
Det finns 225 grundskolor i Stockholm
— 146 kommunala, 75 fristående och fyra internationella. I den skolkatalog som har skickats ut till sexåringarnas föräldrar, presenteras varje skola, och de flesta försöker beskriva sin skolas starka sidor för att locka så många som möjligt. Många redogör för hur många procent elever som uppnår godkänt i olika ämnen. Man kan läsa om datasatsningar, barnens lust att lära, om hur man arbetar i arbetslag, temainriktat, om hur man sätter eleven i centrum osv.

Men hur många berättar om maten, om toaletterna, om mobbningen och städningen, om luften i klassrummen, om allergierna? Allt har en mycket stor inverkan på barnens möjlighet att lära. Nyfikna föräldrar kan be att få den sammanfattning som varje Stockholmsskola fått från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro, och fråga efter vad som hänt sedan dess.

Det här hittade vi, i en genomgång av Stockholms skolkatalog: Bara tretton av de 225 skolorna (eller en halv procent) nämner skolmaten i sin presentation, sju fristående och sex kommunala skolor. Tre av dem erbjuder frukost. Maten beskrivs med ”egen kock”, ”två rätter erbjuds”, ”hemlagad mat serveras”, ”eget tillagningskök”, ”hemlagad vegetarisk mat” mm. Två skolor serverar Kravmärkt mat.

Ordet städning nämns inte någonstans, men väl ”trevliga lokaler” i trevlig omgivning, nära till park osv. Fyra skolor poängterar att de har nyrenoverade lokaler.

Men väldigt många skolor beskriver med andra ord hur de vill främja samarbete, social förmåga, möta barnen med värme, lära ut hänsyn och ge barnen trygghet.