Det är slutsatsen efter omfattande undersökningar i Stockholm, skriver vår reporter Laina Rosberg på sidorna 16-20.
Om hungriga barn i sprängfyllda klassrum, brist på vuxna och äckliga toaletter dit barnen inte vågar gå står det ingenting i den glättiga skolkatalogen.

Man ser ett klart samband mellan hur skadegörelse och mobbning ökar när egna anställda städare på dagtid försvinner ur skolans arbetslag, berättar undersökningsledare Bengt Dahm. Bara en av tio skolor har egna städare, visar Kommunalarbetarens enkät.

Med fler städare, vaktmästare och matpersonal i skolan ökar trivseln och tryggheten. Om kommunalarna har det bra mår eleverna bättre. Det tjänar alla på.