Man skall ansöka om den semester som ligger utanför perioden då man har sin huvudsemester. Arbetsgivaren skall överväga om verksamheten tillåter att man tar semester och i sista änden avgör arbetsgivaren.

Det går inte att utfärda ett generellt förbud på det sätt du beskriver. Det går heller inte att generellt säga att det inte finns vikarier. Det finns ju faktiskt andra sätt att lösa problemen på. De som arbetar deltid vill kanske arbeta mer, till exempel.

När det gäller de som har rätt till särskild föräldrapenning säger föräldraledighetslagen att arbetsgivaren inte kan förhindra att man tar ut särskild föräldrapenning