Den färskaste delen av rapporten, en intervjuundersökning från 2001, visar att olycksfall och arbetsrelaterad ohälsa svarar för 41 procent av sjukfrånvaron. Över hälften har någon gång under det senaste året gått till jobbet trots att de varit sjuka. Samtidigt var mer än fyra av tio kommunalare inte alls sjukskrivna under perioden maj 2000 — maj 2001.

45 procent upplevde att arbetsmiljön blivit sämre de senaste tre åren. Bara 27 procent av kommunalarna svarade att de var mycket nöjda med sin arbetsmiljö.

Jämfört med tidigare undersökningar har kommunalarnas hälsa blivit sämre under 1990-talet. 1988 hade exempelvis 42 procent av medlemmarna ont i skuldror, nacke eller axlar. 1999 hade den siffran ökat till 54 procent. Störst var försämringen för män mellan 45 och 64 år. Hela 57 procent hade sådana smärtor 1999 jämfört med 29 procent 1988.

Var fjärde kommunalare har huvudvärk eller migrän. För kvinnor mellan 45 och 64 år har antalet fördubblats på tio år. Av hela befolkningen har 14 procent i den åldern återkommande huvudvärk eller migrän men 22 procent av kommunalarna. På punkt efter punkt har kommunalarna sämre hälsa än den övriga befolkningen.

Var tredje kommunalare mellan 16 och 64 år röker jämfört med var femte svensk. Men dessa siffror är på nedgång. På tio år har kommunalarna minskat sin rökning med 22 procent.

Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh drar slutsatsen att kommunerna måste bli bättre arbetsgivare. Personalens kunskaper måste tas till vara och utvecklas.

— Ge Kommunals grupper i skolan och barnomsorgen nya och tydligare roller som kan öka deras engagemang och göra dem synliga, skriver hon bland annat.

Rapporten ”I stressens spår” finns på www.kommunal.se. Rapporten kan även beställas på fax 08-728 30 13, via e-post vaktis@kommunal.se