Utspelet gjordes på ett seminarium om personalkrisen i äldrevården på ”Idéforum2002” i Stockholm. Ulla Åhs föreslår på sikt en ettårig grundutbildning på högskolenivå efter gymnasiet. Hon drar parallellen med förskolan där man nu alltmer går över till att anställa förskollärare. Den ettåriga utbildningen ska sedan kunna byggas på.

— Varje år utbildas 2 000 på omvårdnadsprogrammet. Av dem kommer cirka 1 500 att arbeta i äldrevården. Men 10 000 personer måste rekryteras varje år. Lösningen är en bred vuxenutbildning, att utbilda redan anställda och att omskola personer med andra yrken, säger Ulla Åhs.

För att locka unga till vården måste man också få fram ett bättre ledarskap, anser Ulla Åhs. Man måste visa på en bra verksamhet och få fram att detta är ett viktigt yrke.

— Ingen klarar att leda hundra personer som de ofta måste göra nu. Tio vore mer lagom, säger Ulla Åhs.

Kommunals Lars-Åke Almqvist håller inte med Ulla Åhs när det gäller att lägga vårdutbildningen på högskolenivå.

— Lösningen är livslångt lärande där man kombinerar studier och arbete. Alla behöver inte vara högskoleutbildade, säger han.