Arbetsgivaren har även rätt att ta del av drogtester och hälsoundersökningar om han anser det nödvändigt.

Det föreslår utredningen om integritet i arbetslivet.

Biträdande näringsminister Mona Sahlin tillsatte utredningen för att stärka de anställdas integritet i arbetslivet.

Ensamutredaren Reidunn Laurén vill att det i princip ska vara förbjudet för arbetsgivaren att läsa de anställdas e-post. Men de får läsa e-posten om det är nödvändigt för verksamheten eller om den anställde misstänks begå brott.

När det gäller drogtester vill Reidunn Laurén att dessa ska utföras av medicinskt utbildad personal. Hon föreslår att arbetsgivaren ska ha rätt att ta del av provresultaten om denne anser det nödvändigt för verksamheten, säkerheten eller för att bedöma om en anställd eller arbetssökande är lämplig för jobbet.

LO säger i en kommentar till utredningen att undantagen för arbetsgivaren är för många och för godtyckliga.