En enhällig Arbetsdomstol, AD, slog i sin dom fast att det inte finns saklig grund för uppsägning.

— Det känns så skönt så det är inte klokt, säger Tord till Kommunalarbetaren just efter att han fått reda på AD:s dom.

Det har varit två år med stor press för honom efter att Räddningstjänsten Östra Skaraborg sade upp honom.

Brandmän från andra stationer har just ringt och gratulerat.

— Dom känner sig lättade dom också, säger han. Det här är en viktig dom för många.

Tord Johansson, 56 år, har arbetat som brandman i 30 år. Efter att han inte klarade de fysiska tester för rökdykning sades han upp för två år sedan.

En hälsoundersökning, som Kommunal stod bakom, visade att han drabbats av hjärtfel.
Arbetsgivaren motiverade uppsägningen med att det inte fanns plats i utryckningsstyrkan för Tord eftersom han inte klarar av att rökdyka.

Under domstolsförhandlingarna visade Kommunal på att äldre brandmän på många håll i landet deltar i utryckningsstyrkan men de utför inte rökdykning.

Facket hävdade också att Tords arbetsuppgifter kan anpassas så att rökdykning inte ingår. Det finns andra viktiga arbetsuppgifter att utföra i förebyggande arbete.

AD anser att det i Tords fall inte är nödvändigt för domstolen att ta ställning i frågan om utryckningsarbete.

Man säger istället att arbetsgivaren inte närmare bemött Kommunals uppgifter att Tord kan användas i räddningstjänstens förebyggande arbete.

— Räddningstjänsten har alltså inte klargjort om denna möjlighet övervägts, konstaterar man.

Domstolens slutsats blir att arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter att utreda möjligheterna till fortsatt anställning för Tord.