I början av februari när rådslagen rullade igång trodde andre förbundsordföranden Lars-Åke Almqvist på att man skulle lyckas nå ännu fler. Det tydde avdelningarnas egna prognoser på.

— Vi nådde inte ända fram som det ser ut. Men det ger ett tillräckligt bra underlag för att fatta ett beslut på förbundsmötet, säger Kommunals informationschef Fredrik Runsiö.

Möjligen kan det tillkomma en del i efterhand som besvarat enkäten i Kommunalarbetarens bilaga.

Nio av de 23 avdelningarna nådde upp till sina mål. De avdelningar som tycks ha nått ut bäst med rådslagen är Gotland, Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Dessa fyra avdelningar har nått långt fler än vad man först tänkt sig. Sämst verkar det ha gått i Skåne, avdelning Väst och i Halland.

Det är svaren på enkäten som sedan ska ligga till grund för ett nytt beslut på förbundsmötet i maj om hur Kommunal ska förhålla sig till privata inslag i välfärden. Vid förra årets kongress återremitterades den rapport som förbundsstyrelsen presenterade.

Resultatet av enkätsvaren är inte klart.

Om cirka två veckor ska resultaten behandlas i så kallade fokusgrupper. I mitten av april klubbar förbundsstyrelsen igenom en ny rapport. Den 29-30 maj tar ombuden på förbundsmötet ställning till den nya rapporten.