De vill att assistenter ska kunna få lön en månad om brukaren dör, och tre om denne läggs in på sjukhus. Enligt förslaget ska den statliga assistansersättningen garantera detta. Arbetsgruppen anser också att assistentlönen inte längre bör jämföras med nivån hos vårdbiträden, eftersom yrkena är så olika. Dessutom föreslås fortsatt arbete för bättre arbetsmiljö och högre status.

Kommunals ombudsman Annika Örn var med i arbetsgruppen:

– Vi har visat att vi tycker de frågorna behöver mer uppmärksamhet. Men assistenterna måste också få högre lön, och det är en fråga mellan arbetsgivare och facket.