Om du har behov av omplacering på grund av sjukdom, så har arbetsgivaren skyldighet att undersöka vilka möjligheter som finns. Om det är kort tid kvar tills du ska återgå i tjänst bör du ta kontakt med arbetsgivaren för att diskutera var du ska börja arbeta när du kommer tillbaka. Ställ krav på din arbetsgivare att vara aktiv!

Det finns ingen angiven tid för hur lång tid i förväg man har rätt att bli informerad. Men sådant här bör man få veta i skälig tid, så att man har möjlighet att lösa sina egna praktiska frågor.