Statistiska centralbyrån, SCB, har kartlagt privatiseringen av välfärdtjänsterna under 90-talet senare hälft. även en del fakta om början på 2000-talet finns med i rapporten.

Samtidigt som kommunalt anställda inom skola, vård och omsorg minskar år för år växer de privatanställda i antal. Men fortfarande utgör de senare bara drygt 10 procent.

Främst är det i bolag som det skett en ökning, nästan fördubbling. Antalet som jobbar för stiftelser eller ideella föreningar har bara ökat marginellt.

Sedan 1995 har de offentligt anställda minskat med 54.000 och de privatanställda ökat med 29 000. Privatiseringarna koncentreras till hälften av landstingen och 10-15 procent av kommunerna, främst större städer.

Det var framför allt inom vården och omsorgen som antalet privatanställda växte 1995-1999. Inom barnomsorgen och skolan var ökningarna mer marginella.

SCB har kartlagt vad som har hänt med anställda som 1997 arbetade inom offentlig vård och omsorg. Många jobbade två år senare inom andra områden. Men få verkar att ha följt med och stannat kvar när verksamheter privatiserats.

1997 fanns det 231.140 personer som jobbade i offentlig vård och omsorg. Åtta av tio jobbade 1999 kvar där. En av tio jobbade också kvar inom offentlig sektor, men inte med vård och omsorg.
Bara en av sexton, 14.320 personer, jobbade 1999 istället för en privat arbetsgivare. Men oftast utanför vården. Blott var fjärde av de senare, 3.530, var kvar inom vården och omsorgen.

En mindre del av de som bytt till privata vårdarbetsgivare verkar ha gjort det i samband med att kommunala arbetsplatser privatiserades.

SCB fann bara 44 privata vårdarbetsplatser i hela landet där det 1999 fanns samlat fem eller flera anställda som 1997 arbetat i kommunal sektor. Sammanlagt handlade det bara om 1.169 personer.
Både inom barnomsorgen och skolan ser det likadant ut.

Av 124.930 personer som 1997 jobbade inom kommunal barnomsorg hade två år senare bara 1.150 gått över till privat. 5.050 jobbade privat men inte i barnomsorgen.

1997 jobbade 149.690 i kommunala grundskolor. 670 av dem jobbade 1999 privata grundskolor. 6.060 hade andra privata arbetsgivare.

Rapporten finns att läsa på webben:
http://www.scb.se/publkat/offek/offekkomfinans2.asp