Att resa

är att sitta stilla.

Jag reser stilla

sittande

tittande

mittemot min inre värld

Så när min färd är slut

reser jag mig

ser mig om

och går ut på perrongen.

Då är det slut på sången.