Jag tycker att du omedelbart ska ta kontakt med det lokala facket för att få hjälp med din arbetssituation. Jag anser också att din chef har en skyldighet att hjälpa dig i den situation du befinner dig i. Den låter helt orimlig. Du ska ställa krav på din chef att ni tillsammans gör upp om vad du ska göra och inte ska göra och hur du ska förhålla dig i de situationer som kan tänkas uppkomma.