Men arbetsgivare vet för lite om vad som behövs för att få dem att stanna till 65, visar en analys som Riksförsäkringsverket gjort.

84 procent av de anställda anser att hälsan är en viktig anledning till avgång. Men endast 30-38 procent av arbetsgivarna satsar extra på de äldres hälsa. Den som fyllt 55 och behöver ska erbjudas flextid och deltid, det görs sällan. Arbetsgivarna bör satsa mycket mer på utbildning och friskvård, gärna under arbetstid. Det som avgör hur länge man orkar är möjligheterna att få arbeta efter egna förutsättningar. Anpassa arbetet — och fler stannar till 65!