Paragrafen handlar om allmänna åligganden i anställningen. Det handlar om skyldighet att vikariera för annan arbetstagare vid behov, att delvis utföra andra arbetsuppgifter än de vanliga, att byta schema eller att vid behov förskjuta sin arbetstid. Om man har giltigt skäl kan man neka till schemaändringar och annat, men vad giltigt skäl är går inte att säga på rak arm. Det skulle till exempel kunna vara att man inte har tillgång till barnomsorg.

Paragrafen innehåller också skrivningar om att det ska finnas vägande skäl vid stadigvarande förflyttning, om den sker mot arbetstagarens vilja. Det är också svårt att exakt beskriva vad vägande skäl är, men det kan handla om samarbetssvårigheter, att man inte klarar sitt arbete eller annat som måste prövas från fall till fall. Förflyttning ska inte ske utan att andra åtgärder först prövats.