— Vi kommer att behöva beställa material som mellan tummen och pekfingret räcker till 16.000 — 20.000 fler medlemmar än de här 30.000, säger andre förbundsordförande Lars-Åke Almqvist.

Därmed skulle uppemot 50.000 förtroendevalda och medlemmar kunna bli delaktiga i Kommunals rådslag om synen på privat och offentligt i den offentliga sektorn.

Prognosen bygger på avdelningarnas bedömningar som framkom vid ett möte i Stockholm nyligen där representanter för alla avdelningar var på plats.

Rapporterna utifrån landet, där rådslag har genomförts, talar om att arbetssättet har upplevts positivt, enligt Lars-Åke Almqvist.

— Det har gjort att det börjar sprida sig ringar på vattnet. Det väcks ett intresse av att andra tyckt att det har varit kul.

Än så länge har rådslagsarbetet på de flesta håll just kommit i gång. Flera avdelningar har kommit i gång ganska sent med arbetet. En stor del av rådslagen genomförs precis på sluttampen i slutet av februari.

— Det är några avdelningar som inte har genomfört så många rådslag ännu. Men de vet vilka tidsramar som gäller, säger Lars-Åke Almqvist.

Deadline är satt till den 28 februari. Efter det datumet kan inga rådslag genomföras. Och tidtabellen måste hålla om det ska bli möjligt att få fram en ny rapport till förbundsmötet i vår.

En del kritik mot rådslaget har kommit fram i olika forum, som på till exempel Kommunals hemsida. De vanligaste synpunkterna är att kostnaden på 10 miljoner kronor är för mycket pengar och att frågeställningarna inte är utformade på ett korrekt sätt.

— Det handlar till stor del om hur man tror att de här frågorna kommer att behandlas sen efteråt, säger Lars-Åke Almqvist och betonar den viktiga roll som de så kallade fokusgrupperna kommer att få.

När alla rådslag är genomförda ska 32 fokusgrupper med sammanlagt cirka 800 deltagare, både förtroendevalda och ”vanliga” medlemmar, under en dag granska och analysera förbundets tolkning av resultaten.

Siffror från den 18 januari visar att Stockholm, Skaraborg och Södermanland nått flest medlemmar.

I Blekinge, Värmland och Kalmar har minst antal kommunalare deltagit i rådslagen hittills.

Totalt hade den 18 januari drygt 2.600 medlemmar deltagit i något rådslag.