Det du beskriver handlar mycket om bristande arbetsledning. Arbetsgivaren har ett ansvar att klargöra och överenskomma vad arbetet som personlig assistent ska innebära. Rent allmänt är det den funktionshindrade som ska ha hjälpen och inte hela familjen.

Du frågar om rätten och möjligheten till omplacering. Arbetsgivaren har en skyldighet att medverka till omplacering om det finns skäl för det. Detta är en ganska långtgående skyldighet. Jag tycker att din kompis ska ta kontakt med företagsläkare för att få hjälp att antingen skynda på arbetet med omplacering eller, som jag menar är bättre, att rätta till de dåliga förhållanden som finns i arbetet. Görs inte det kommer det att anställas en annan person, som riskerar att hamna i samma läge. Då har man i slutänden inte löst något problem.

Din kompis kan vända sig till det lokala facket och/eller skyddsombudet för att få hjälp.