Låga prisökningar gjorde att reallönerna steg med knappt 3 procent per år enligt LO:s siffror. De bekräftar också tidigare uppgifter att segrarna finns bland de privatanställda tjänstemännen.

Bank- och försäkringstjänstemännen höjde sina löner med 53,3 procent. Det betyder löneökningar på drygt 10.000 kr mer i månaden.

Kommunalarna som jobbar i äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen fick bara 22-23 procent. I kronor handlar det om cirka 2.800.

De senare arbetsområdena domineras av kvinnor.

Kommunalarna som jobbar inom äldreomsorgen, barnomsorgen eller skolan hade 2001 ett löneläge som låg 6.000 kr under byggnadsarbetarna och 3.500 kr under industriarbetarna. Inom Hotell- och restaurang tjänade man nästan lika dåligt som kommunalarna.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökade något bland kommunalarna och uppgår nu till en tusenlapp per månad. Men könsskillnaderna är betydligt större i övriga samhället. Bland de privata tjänstemännen rör det sig om över sex tusenlappar per månad.

Inom samma yrkesgrupper är könsskillnaderna inte så stora. Det som spelar stor roll är att olika yrken domineras av olika kön.