När kommuner och landsting sluter avtal med privata entreprenörer ska insynen garanteras, enligt förslaget om en helt ny paragraf i kommunallagen. Men det specificeras inte närmare vilken typ av insyn det rör sig om.

Intresset av insyn ska beaktas när avtal sluts heter det i den föreslagna lagtexten. Kritiken mot den något vaga formuleringen viftade demokratiminister Britta Lejon bort när förslaget presenterades.

— Så länge det finns ett skall med känner jag mig lugn. Detta med insyn skall åstadkommas, förklarade hon.

Den nya paragrafen införs, om förslaget går igenom i riksdagen på utsatt tid, den 1 juli i år.

Propositionen inriktar sig annars i huvudsak på att öka det medborgerliga inflytandet på lokal nivå.

Bland annat föreslår regeringen att:

• De kommuner och landsting som vill kan införa en medborgerlig förslagsrätt. Det innebär att alla medborgare i en kommun eller ett landsting, oavsett ålder och nationalitet, i så fall ska kunna väcka motioner till fullmäktige.

• De ekonomiska villkoren för förtroendevalda förbättras.

• Funktionshindrades möjligheter att delta som förtroendevalda ska förbättras.

• Utländska medborgare får rösträtt i kommunala folkomröstningar på samma sätt som i val till kommuner och landsting.

Målen med förslagen är att öka valdeltagandet på alla nivåer och att antalet förtroendevalda ska öka kraftigt.

Regeringen väljer dock att vänta med flera frågor.

Till exempel så återkommer regeringen först senare i vår med förslag om att underlätta för kommunala folkomröstningar.

Likaså avvaktar regeringen när det gäller frågorna om insynen i de politiska partiernas finansiering samt hur internet kan användas i allmänna val.