Det är svårt att svara på frågan om omplacering, eftersom jag inte vet vilka lokala överenskommelser som finns. I princip kommer man lokalt överens om turordningsregler vid den typ av omplacering som du beskriver. Det bästa du kan göra är att kontakta det lokala facket och fråga vilka överenskommelser som gjorts i detta fall.

Men anställningstrygghet innebär inte att man är anställd på en viss arbetsplats. Den innebär att man är anställd av till exempel kommunen, men placerad på en arbetsplats. Å andra sidan betyder inte det att arbetsgivaren kan flytta på människor hur som helst utan att det finns skäl till det. I den bemärkelsen har man trygghet i sin placering på en arbetsplats.