Att leva i en styvfamilj är ofta en utmaning och kan sätta parrelationen på hårda prov.

Att din son bor hos er hela tiden och din sambos son bara halva tiden, kan i sig göra att det blir en obalans. Det kan till exempel vara så att din sambo har skuldkänslor för att han tillbringar mera tid med din son än med sin egen.

Detta kan göra att han ”månar om” honom extra när han är hos er och att han är känslig för dina kommentarer och ageranden.

Detta är ett sätt att reagera som förekommer i väldigt många styvfamiljer, men är naturligtvis inte lättare att hantera för det. Ibland kan det underlätta för alla parter om man går ur vägen för varandra. Det vill säga, att din sambo får mer ”egen” tid med sin son och du slipper hamna i skottlinjen.