Av din beskrivning att döma har du mycket riktigt fått trips på dina växter. Alla som drabbats vet också att de är svåra att bekämpa.

Bayer har kommit ut med ett relativt nytt (gift)preparat som heter Provado. Det är små stavar i tablettform, som man sticker ner i krukan, varpå giftet sedan sprider sig i växten. I stort sett alla sugande skadeinsekter utom spinkvalster dör.

För att uppnå maximalt resultat bör man upprepa behandlingen efter någon vecka, så att alla ägg hunnit kläckas.

Prova det här preparatet, så får du säkert bukt med problemet!