Plocka fram de positiva känslor du hade för din partner i början, känn glädje över det värdefulla ni har men som kanske hamnat i skymundan.

Lyssna på din partner förutsättningslöst. Tro inte att du redan vet allt om vad han tänker och känner.

Prata om dig själv , inte om din partner. Berätta hur du känner dig, hur du tänker. Tro inte att din partner kan läsa dina tankar.

Inse att det inte går att undvika fallgropar, det uppstår problem i alla relationer. Det som är avgörande för om ni lyckas hålla ihop, är hur bra ni tillsammans löser konflikterna.

Avsätt tid för att prata om viktiga ämnen och problem. Låt inte den typen av diskussioner förstöra tillfällen som är tänkta att vara trevliga.

Inse att ingen är perfekt. Det måste få finnas utrymme för att var sur och grinig hemma ibland, det får man ju aldrig vara på jobbet eller i fotbollslaget. Att försöka så gott man kan är gott nog.

Skjut upp grälet. När ni blir ovänner, bestäm er för att fortsätta grälet en annan dag. När känslorna lagt sig är det lättare att samtala. Kanske finns inget större problem, bara sårade känslor?

Förlåt. Att förlåta är ett beslut, inte en känsla. Det behöver inte kännas bra för att förlåta, det funkar åt det andra hållet också: att förlåta gör så att det känns bra så småningom. Genom att göra annorlunda, förändras även känslorna.

Ägna tid åt att drömma om framtiden tillsammans. Par som levt tillsammans länge och är nöjda gör detta oftare än par som håller ihop men är missnöjda.

Källa: Kyrkans parkurslitteratur samt prästen/handledaren Åke Nordström.