SIMAB är ett kommunägt bolag med 43 anställda, och certifieringen kommer att märkas för kunderna, tror Jonas Olsson som är marknadsförare.

— Vi följer upp misstag och klagomål, lär oss och förbättrar våra tjänster på ett systematiskt sätt, det är det som ger kvalitet.

Certifieringen gäller ISO 9001 och ISO 14001, och innebär att arbetet för att höja kvaliteten och förbättra miljön ska dokumenteras och kontrolleras av en utomstående revisor. Personalen måste vara engagerad, annars fungerar det inte.

Bolaget har skaffat en eldriven bil och två gasdrivna, successivt ska alla de 20 bilarna vara miljöanpassade. Kemikalier granskas och sorteras ut, el- och vattenförbrukning ska minska osv.

— Sotarna är vana vid att arbeta med energisparande och andra miljöåtgärder hos kunderna, det här är en logisk fortsättning, säger Jonas Olsson.

Bengt-Göran Holmqvist är skyddsombud för sotarna i Malmö. Han pekar på de nya arbetsuppgifter som sotarna fått.

— Förr handlade det om att sota rökkanaler, nu arbetar vi med en rad olika uppgifter som gäller miljö och annat där servicekänsla och goda kontakter med kunderna blir allt viktigare. Det är i det sammanhanget certifieringen är viktig. Det gör att vi står oss bättre i konkurrensen också.