Arbetsgivaren tog ofta under de fem åren in fler vikarier än de anställda som var frånvarande.

Det var ett sätt att kringgå lagen om anställningsskydd, LAS, hävdade Kommunal. Vikarierna fick lägre lön och saknade trygghet. Företaget valde att vara underbemannat. Kommunal gick till arbetsdomstolen, AD.

Men nu har AD givit arbetsgivaren rätt. Företaget förklarade att det var vanligt inom branschen att göra en omflyttning inom företaget, så att en ordinarie anställd ersatte en som var borta, medan en vikarie gick in på hans jobb i sin tur.

När detta hände gällde gamla LAS. Vid början av 2000 kom en ny regel i lagen, som säger att den som arbetat hos samma arbetsgivare i sammanlagt tre år under fem års tid ska bli fast anställd.