Du undrar hur du skall nå din man. Min fråga är om du vill nå honom. Du skriver att du vet varken ut eller in. Du tycks vara trött på att ta initiativ och hålla i trådarna.

I ditt brev har du nämnt det som är negativt i relationen, men finns något som är positivt?

För att du ska kunna välja att stanna kvar i relationen tror jag att det som du upplever positivt måste väga tyngre än det negativa.

Något hände på resan i våras, som fick dig att se på ditt liv ur andra perspektiv. Jag tror det är viktigt att du försöker få din man att inse hur du ser på ert gemensamma liv, kanske med hjälp av en familjerådgivare.

Utifrån hur din man reagerar eller inte reagerar på den informationen får du sedan grunda ditt ställningstagande om fortsatt liv tillsammans eller ej.