Kyrkan

Utbildningen grundas på den amerikanska pedagogiken Prep (Prevention and relationship enhancement program).

Kursen är två dagar och kostar olika beroende på församling, runt 500–1000 kr per par. Fråga din lokala pastorsexpedition om de ordnar kurser. Eller kontakta projektledaren på e-post: ake.nordstrom@svenskakyrkan.se om du kan tänka dig att gå på annan ort.

Västra Vingåkers församling har nästa kurs den 10 och 11 mars 2002.
Info på tel: 0151 141 01.

Medborgarskolan

I höstas startade Medborgarskolan i Stockholm en parkurs enligt pedagogiken Leva tillsammans. Nästa kurs i Stockholm hålls lördagen den 23 mars 2002, för info ring Medborgarskolans växel: 08 457 5700. En dag kostar 595 kronor per person.

Familjerådgivningen

I varje kommun finns en familjerådgivning, men de har ofta knappa resurser och långa väntetider. De jobbar sällan förebyggande, utan hjälper i första hand par i kris. Även kyrkan har familjerådgivning.