Han slutade betala lön, när den anställde blev sjuk. Då begärde Lantarbetareförbundet förhandlingar, men bonden vägrade.

Bonden dömdes också att betala den lön, sjuklön och övertidsersättning som han inte gett mannen. Bonden svarade inte på domstolens brev och kom inte till rättegången, men dömdes ändå.

Lantarbetaren var tillsvidareanställd från början av juli till slutet av oktober 2000, men blev sjukskriven i mitten av september, först på heltid, sedan på kvartstid.

Är det vanligt att Lants arbetsgivare vägrar förhandla?

— Varje år är det svårt att få ett antal arbetsgivare till förhandlingsbordet, svarar ombudsman Mats Hansson. Det gäller att inte ge sig.

Tror du att medlemmen får sina pengar?

— Det förutsätter vi alltid. Vi kommer att fortsätta hjälpa honom.

Bonden var medlem hos Skogs- och Lantarbetsgivarna, men organisationen ville inte företräda honom i den här saken. Varför?

— Det händer sällan, men i det här fallet gjorde vi inte smma rättsliga bedömning som vår medlem, säger Tor Granström, jurist hos Skogs- och Lantarbetsgivarna.