Det finns mycket riktigt en skillnad i arbetstid inom den kommunala äldreomsorgen och den som bedrivs på entreprenad. Inom kommunens äldreomsorg blev det för en del år sedan möjligt att använda en del av löneökningen till arbetstidsförkortning, eftersom man ville göra något för att underlätta rekrytering. Det finns ingen motsvarighet i avtalen för dem som arbetar i verksamheter som utförs på entreprenad, om man inte lokalt kommit överens om detta.