Pengarna, 5.200.000 kronor, ska användas till ”forskningscirklar” på offentliga arbetsplatser. Cirklarna ska ledas av forskare från Karlstads universitet. Såväl friska som långtidssjuka ska delta tillsammans med arbetsledare och skyddsombud. Man kommer att diskutera igenom olika situationer på arbetsplatsen, varför de har uppstått och vad man kan göra åt dem.

— Folk med beslutskompetens måste vara med för målet är att det ska ske saker på arbetsplatsen direkt, säger Björn Samuelsson på LO-distriktet i Värmland.

Förebilden är cirklar som hölls på 1980-talet i skogsindustrin. Med utgångspunkt från vad som då kom fram i cirklarna ändrades hela organisationen, berättar Björn Samuelsson.

Cirklarna beräknas komma i gång i maj i år. Försäkringskassan i Värmland håller i projektet i samarbete med fack, arbetsgivare och länsarbetsnämnd.