Några av motionerna till kongressen kräver att vänsterpartiet redan nu överger sitt nej till EU. Partistyrelsen säger nej till det kravet. Kongressen lär gå på partistyrelsens linje. Gudrun Schyman varnar samtidigt för att svenska folket kan tvinga partiet att överge sin EU-linje om det blir ja till EMU i en folkomröstning.

En annan motion föreslår att partiet ska slopa könskvoteringen som säger att minst 50 procent av alla som väljs till uppdrag i partiet ska vara kvinnor. Motionären anser att det är orättvist att männen får vara representerade med 0-50 procent medan kvinnorna ska vara representerade med 50-100 procent.

Kongressen avslog motionen därför att den anser att mansförtrycket i samhället gör det nödvändigt att positivt särbehandla kvinnor i partiet för att ge dem en rimlig chans att få utrymme och inflytande. Kongressen hoppas att det på sikt ska bidra till att mandominansen och mansförtrycket i samhället försvinner.

Gudrun Schyman ägnade en stor del av sitt öppningstal åt feminismen och behovet av att kvinnor stärker sin ställning i partiet och i samhället.

Vid sidan av motionsbehandling och val till ny partiledning ska kongressen även anta en valplattform. I förslaget till valplattform säger partiet bland annat nej till vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg.

Kongressen ägnade sin första eftermiddag åt partiets rådslag om makt och ägande. Det handlar bland annat om ekonomisk demokrati och synen på statlig och kommunal verksamhet. I diskussionsmaterialet sägs att partiet av ideologiska och demokratiska skäl är emot privatisering av offentlig verksamhet. Privata alternativ kan dock vara komplement till offentlig verksamhet.

Ett förslag som skapat debatt i rådslaget är att säga nej till föreningsdrivna och personalkooperativa alternativ om de konkurrerar med verksamhet i offentlig regi.
I diskussionsmaterialet sägs att män använder sitt engagemang i nätverk och kooperativ till att stärka sitt politiska inflytande medan kvinnor satsar sin kraft i kooperativ med mindre makt men som kräver stort ansvar.

Partiets program om makt och ägande ska inte bestämmas vid kongressen. Det kommer att diskuteras vid en konferens i Sundsvall i mars innan programmet slutligen ska godkännas av partistyrelsen.