Forskaren Hui-Xin Wang vid Äldrecentrum i Stockholm har med tre års mellanrum frågat omkring 1 200 pensionärer om deras kontakter med familj och vänner. Hon har sedan delat in dem i fyra kategorier utifrån graden av sociala kontakter.

Hui-Xin Wang fann att den grupp som hade starkast socialt nätverk också hade bättre skydd mot demens.

Dessa pensionärer:

•var gifta eller sammanboende

• hade täta och goda kontakter med sina barn

• hade goda kontakter med vänner

Risken för demens stod i direkt proportion till hur många av dessa kontakter man hade. Den grupp som saknade alla löpte störst risk för demens.

En förklaring till skyddet mot demens kan vara att goda mänskliga kontakter håller hjärnan i trim. En annan möjlig förklaring är att man får ett bättre immunförsvar av att må bra. En tredje förklaring, enligt Hui-Xin Wang, är fysisk aktivitet. För att hålla igång sina sociala kontakter måste man röra på sig.

— Genom att uppmuntra och underlätta för äldre människor att hålla kontakt med släkt och vänner, och på olika sätt vara aktiva, bidrar man till att skydda människor mot demens, säger Hui-Xin Wang till tidskriften Äldre i Centrum.

Forskningsresultaten stämmer med data från en liknande undersökning från Columbiauniversitetet i New York. 1 772 personer boende på Manhattan i New York följdes under sju år. Av dem utvecklade 207 personer demens. När de sjuka och de friska jämfördes visade det sig att personer som var aktiva hade 38 procents lägre risk att bli dementa.

De amerikanska forskarna pekar dock på att det kan ta lång tid, upp till 25 år att utveckla en demenssjukdom. Det kan ibland vara så att personer som isolerar sig gör det för att de redan fått de första symptomen.

(Källor: Äldre i Centrum och Svenska Dagbladet)